Jakub
Egermajer

O mně

Jsem filmový historik, absolvent Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mým dlouhodobým badatelským zájmem jsou témata spjatá s československou kinematografií poválečných let, především pak stalinské období, a vztah státu a filmové výroby. V Národním filmovém archivu pracuji od července roku 2022. V rámci našeho oddělení píši filmografické texty a zpracovávám data pro databázi Filmového přehledu. Pracuji především s tuzemskou dokumentární tvorbou, a kromě toho se podílím na zpracovávání metadat, týkajících se filmových festivalů a ocenění souvisejících s českým filmem.