Zuzana
Bauerová

O mně

V roce 1999 jsem absolvovala na Katedře dějin a teorie umění FF UK v Bratislavě a na Katedře restaurování malby na VŠVU v Bratislavě. Svoje profesní zaměření na záchranu, ochranu a prezentaci kulturního bohatství jsem si rozšiřovala absolvováním studií na Academia Istropolitana Nova a na FF MU, kde jsem v roce 2009 úspěšně obhájila doktorát na téma historie a teorie dějin konzervování-restaurování v Československu. Při konzultantské činnosti v téže oblasti jsem pracovala na Ministerstvu kultury ČR, v Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR, ve Federaci židovských náboženských obcí a v neziskové organizaci Zámek Liteň, z.s. Od roku 2004 přednáším dějiny umění, historii a teorii konzervování-restaurování a ochrany památek na UMPRUM v Praze. V roce 2015 mi UMPRUM vydalo publikaci Proti času. S Národním filmovým archivem spolupracuji od roku 2017. V letech 2020 - 2021 jsem zastávala post ředitelky Sekce audiovizuálních sbírek, v současnosti se věnuji metodické koordinaci a výzkumu ochrany, konzervování-restaurování a správy sbírky NFA. Jsem aktivní členkou národních a mezinárodních profesních organizací, zejména ICOM-CC, a publikuji v domácích a zahraničních publikacích a tisku.