Ivan
Klimeš

O mně

Vystudoval jsem divadelní a hudební vědu na FF UK v Praze, v NFA (dříve ČFÚ, resp. ČSFÚ) působím od počátku 80. let 20. století. Jako vědecký pracovník se věnuji historickému výzkumu kinematografie v českých zemích v mezinárodních i v kulturněhistorických kontextech. Publikoval jsem řadu vědeckých studií, působím též jako editor archivních pramenů úřední i osobní povahy (korespondence, memoáry). Od poloviny 90. let jsem činný jako pedagog na Katedře filmových studií FF UK, kde vedle vlastní výuky vedu též disertační, magisterské a bakalářské práce.