Marie
Barešová

O mně

Vystudovala jsem Dějiny umění a Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě. Od roku 2013 pracuji v Národním filmovém archivu jako kurátorka orální historie. Zpracovávám kolekci rozhovorů, kterou zároveň aktivně rozšiřuji o nové záznamy. Mám na starosti rešerše a badatelskou agendu. Zájemcům studujícím obory orální historie nebo filmová studia nabízím možnost realizace odborné stáže.


Chcete orálně historickou sbírku badatelsky využít nebo předat do NFA vlastní rozhovory? Hledáte stáž v NFA? Ozvěte se!