Bohdana
Kerbachová

O mně

Jsem filmová historička a kurátorka. Vystudovala jsem obory filmová věda a kulturologie. Dlouhodobě se věnuji zpravodajskému filmu do roku 1945. Jsem autorkou řady odborných článků a dvou knižních publikací v oblasti videoartu a experimentálního filmu. Pracovala jsem v Krátkém filmu Praha, externě jsem spolupracovala s redakcí časopisu Ateliér, působila jsem jako pedagožka FAMU, FHS UK a SŠFaF. S NFA jsem externě spolupracovala již v letech 2005-2008. Od roku 2008 jsem v NFA působila na pozicích archivářka (v Oddělení písemných archiválií), filmová historička (v tehdejším Oddělení filmových historiků) a kurátorka sbírkových fondů (v Oddělení kurátorů). Aktuálně pracuji jako katalogizátorka v Oddělení filmografie a katalogizace.