Barbora
Bokšteflová

O mně

V Národním filmovém archivu jsem v roce 2013 začínala v Obchodním oddělení, později jsem se stala vedoucí Ekonomického oddělení a následně ředitelkou Sekce ekonomických a správních agend. Po návratu z rodičovské dovolené pracuji na částečný úvazek jako metodička této sekce. Potkáme se při řešení komplexních úkolů s dopadem na fungování celé instituce. Baví mě vymýšlet a prošlapávat nové cesty, nebojím se opouštět to, co neslouží, a tím pomáhat plnit naše poslání.