Jana
Přikrylová

O mně

Do NFA (tehdy ČSFÚ) jsem nastoupila po ukončení studia na FAMU (obor Filmová a televizní produkce a řízení) v roce 1981. V Oddělení filmových sbírek (dříve Technické oddělení) jsem mimo jiné zrekonstruovala přírůstkové knihy negativů a od roku 1992 toto oddělení vedu. V témže roce jsem absolvovala FIAF Summer School ve Velké Británii. Ve své funkci se zabývám komplexní péčí o filmové sbírky od akvizice přes zabezpečování a prezervaci až ke skartacím. Jako spoluautorka jsem pracovala na katalozích Český hraný film II - VI a na katalogu Český animovaný film, spolupracovala jsem i na několika rekonstrukcích filmů, naposled na filmu Pražský kat