NAKI III - Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Probíhající
Termín dokončení 31.12.2027

Projekt Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací si klade za cíl navrhnout, zavést, ověřit a popsat postupy ochrany kulturního dědictví v podobě herních aplikací a vytvořit pro ně odpovídající technické nástroje zohledňující potřeby paměťových institucí.

S pomocí těchto postupů, nástrojů a informačních zdrojů chceme budovat odborné zázemí pro identifikaci, dokumentaci, interpretaci a zpřístupnění národních kulturních a historických hodnot, které tyto herní aplikace představují.

Řešitelé

O výzkum se stará

Jan Kremer

Oddělení podpory výzkumu
Koordinátor projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Bohuš Získal

Oddělení podpory výzkumu
Odborný garant projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

Jonáš Svatoš

Sekce audiovizuálních sbírek
Ředitel Sekce audiovizuálních sbírek

Adéla Kudla

Oddělení digitální laboratoř
Vedoucí Digitální laboratoře

Josef Vítovec

Oddělení digitální laboratoř
Systémový administrátor

Jakub Jirka

Oddělení digitální laboratoř
Digitální operátor

Eliška Děcká

Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací
Ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek

Petra Nejezchlebová

Oddělení podpory výzkumu
Grantová manažerka

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Jakub Jauernig

Oddělení digitální laboratoř
Katalogizátor v projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací