Jan
Trnka

O mně

Jsem absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury. V Národním filmovém archivu jsem začínal roku 2012 jako stážista podílející se na revizi sbírky filmových scénářů. Poté jsem několik let pracoval v někdejším Oddělení výzkumu na projektu reflektujícím minulost této paměťové instituce. Od roku 2017 působím jako kurátor filmových scénářů. Kromě praktických úkolů, souvisejících s rozvojem a péčí o sbírku, se zabývám především historií, teorií a praxí české i světové scenáristiky, dějinami filmového archivnictví a výzkumem lokální filmové kultury.