Výběrové řízení na pozici Ředitel / ředitelka Sekce audiovizuálních sbírek

Náplň práce:

Ředitel/ka Sekce audiovizuálních sbírek NFA vede pracoviště zabývající se akvizicí, archivací, restaurováním, metadatovými popisy a kurátorskou prací. Ředitel/ka SAS navrhuje a realizuje koncepci sbírkotvorné činnosti a spoluvytváří politiku archivního zpracování a zpřístupňování sbírek. Vyhledává nové finanční zdroje pro projekty v oblasti filmového archivnictví. Ředitel/ka SAS bude mít mj. za úkol optimalizovat workflow SAS s ohledem na technologickou proměnu v oblasti audiovize a modernizovat systémy popisu metadat.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání
 • praxe v managementu, v akademické nebo výzkumné sféře, v archivnictví, ve filmovém průmyslu apod.
 • manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce; odvaha, systematičnost, pečlivost, sociální kompetence; schopnost týmové i samostatné práce; schopnost zvládat stresové situace
 • úcta k filmovému dědictví a k oboru filmového archivnictví
 • spolehlivá znalost angličtiny, další jazyk výhodou
 • morální bezúhonnost.

Nabízíme:

 • zajímavou práci ve stabilní a rozvíjející se instituci
 • podporu vlastního odborného rozvoje, výzkumné a publikační činnosti, zapojení do mezinárodní komunity
 • 5 týdnů dovolené, stravenky, služební telefon, zdravotní volno, rekreační středisko pro zaměstnance
 • volný vstup do kina Ponrepo
 • úvazek: 1,0

Požadované dokumenty:

 • osobní dotazník (ke stažení zde nebo jako příloha tohoto oznámení)
 • doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
 • vize rozvoje sekce audiovizuálních sbírek v kontextu NFA a podobných institucí pro následující čtyři roky (6 000−7 000 znaků)
 • profesní životopis
 • motivační dopis
 • dva doporučující dopisy nebo dvě reference
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání přihlášek k výběrovému řízení)
 • v nejbližším možném termínu bude požadován doklad o splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup: leden 2018

Uchazeči doručí přihlášku k výběrovému řízení se všemi požadovanými dokumenty nejpozději do 4. 12. 2017 do 14:00 na adresu Národní filmový archiv, Podatelna, Malešická 12, 130 00 Praha 3, nebo elektronicky na adresu barbora.ligacova@nfa.cz. Do předmětu prosím uveďte Ředitel SAS. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústní části výběrového řízení, které proběhne v sídle NFA v Malešické 14. Termín a přesné místo konání budou uchazečům včas oznámeny.

Kompletní oznámení ke stažení zde.