Prodej a výpůjčky

Část sbírek NFA je určena k obchodnímu využití, tedy užívání nad běžný rámec nakládání s archiváliemi.

Dle zákona o audiovizi (496/2012 Sb.) užití zvukově obrazových záznamů českých audiovizuálních děl vyrobených státem v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1991, u nichž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti tohoto zákona uplyne doba trvání práv výrobce zvukově obrazového záznamu, je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, pokud jsou vlastnictvím státu s příslušností k hospodaření Archivu nebo s písemným souhlasem Archivu. Práva autorů audiovizuálního díla nebo děl audiovizuálně užitých tím nejsou dotčena. Archiv je povinen počínat si při poskytování originálních nosičů zájemcům o užití audiovizuálních děl tak, aby nevznikla právní překážka k jejich poskytování dalším zájemcům, opačné ujednání se zájemcem o poskytnutí nosičů je neplatné.

Kam se obrátit, když …

– mám zájem o český film vyrobený do roku 1991? – Jste tu správně, kontaktujte obchodní oddělení.
– mám zájem o český film vyrobený po roce 1991? – Obraťte se na soukromé producenty či držitele práv (Unie filmových distributorů, Asociace českých producentů).
– mám zájem o film zahraniční výroby? – Obraťte se přímo na zahraničního výrobce či držitele práv. Zahraniční materiály archivujeme pouze výběrově a nemáme k nim žádná práva, tj. nemůžeme je k jakýmkoli účelům poskytnout.
– mám zájem o české hrané filmy  na DVD či Blu-ray? – Najdete je v běžné distribuci, vydávají je společnosti Filmexport a Bonton. Tituly vydané NFA najdete v našem E-shopu.
– chceme si pronajmout filmovou kopii k projekci? – Obraťte se na Ivu Žákovou (iva.zakova@nfa.cz, T  723 745 532).
– chci si pronajmout filmovou kopii pro projekci do zahraničí či získat práva k užití celého českého filmu vyrobeného do roku 1991 v zahraničí (př. vysílání v TV, vydání na DVD…)? – Obraťte se na Tomáše Žůrka (tomas.zurek@nfa.cz, T 778 487 857).