Pro badatele

Postup pro objednání rešerše audiovizuálních materiálů naleznete v sekci rešerše, pro obchodní využití sbírky se podívejte sem.

Archiválie ze sbírek a fondů uložených v Oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA NFA) se objednávají prostřednictvím formuláře žádanky o předložení archivního materiálu (Žádanka OPA NFA). Formulář žádanky o předložení archivního materiálu vyžaduje vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění platných předpisů. Náležitosti vyplnění formuláře žádanky jsou uvedeny v bodě 8) čl. 1 badatelského řádu OPA NFA. Archivní pomůcky najdete zde. Pro objednávku archiválií dle archivních pomůcek a rezervaci místa v badatelně kontaktujte Mgr. Tomáše Lachmana (T 778 522 714; E tomas.lachman@nfa.cz), stejně jako s veškerými dotazy v záležitostech badatelské agendy.

Sbírka zvukových záznamů se postupně zpracovává a prozatím nemá k dispozici archivní pomůcky. V odůvodněných případech ji lze však využít pro studijní, vědecké, vzdělávací a odborné účely. V případě zájmu proto kontaktujte kurátorku Marii Barešovou (marie.baresova@nfa.cz), která s vámi zkonzultuje oblast bádání a provede potřebnou rešerši. Požadované záznamy nebo jejich přepisy budou poté předloženy v badatelně.

Badatelna NFA se nachází v 2. patře areálu Konvikt v Bartolomějské 11, Praha 1.
Návštěvní dny: středa (11-20 hod.) a čtvrtek (9-18 hod.). Informaci o případném mimořádném uzavření badatelny zveřejní NFA na svých webových stránkách.

Badatelský řád Oddělení písemných archiválií ke stažení zde.

Provoz badatelny oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu v mimořádném režimu (platný od 31. května 2021)

Badatelský řád Sekce audiovizuálních sbírek ke stažení zde.

Badatelský list Sekce audiovizuálních sbírek

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení

Revers pro zápůjčku archiválií