Pro badatele

Postup pro objednání rešerše a/nebo projekce filmových materiálů naleznete zde.

Archiválie ze sbírek a fondů uložených v Oddělení písemných archiválií NFA (dále jen OPA NFA) se objednávají prostřednictvím formuláře žádanky o předložení archivního materiálu (Žádanka OPA NFA). Formulář žádanky o předložení archivního materiálu vyžaduje vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění platných předpisů. Náležitosti vyplnění formuláře žádanky jsou uvedeny v bodě 8) čl. 1 badatelského řádu OPA NFA. Archivní pomůcky najdete zde. Pro objednávku archiválií dle archivních pomůcek a rezervaci místa v badatelně kontaktujte Bc. Luboše Marka (T 778 522 715; E lubos.marek@nfa.cz). S veškerými dotazy v záležitostech badatelské agendy kontaktujte vedoucího OPA NFA Mgr. Tomáše Lachmana (T 778 522 714; E tomas.lachman@nfa.cz) anebo jeho zástupce Mgr. Petra Hasana (T 778 487 973; E petr.hasan@nfa.cz).

Sbírka zvukových záznamů se postupně zpracovává a prozatím nemá k dispozici archivní pomůcky. V odůvodněných případech ji lze však využít pro studijní, vědecké, vzdělávací a odborné účely. V případě zájmu proto kontaktujte kurátorku Marii Barešovou (marie.baresova@nfa.cz), která s vámi zkonzultuje oblast bádání a provede potřebnou rešerši. Požadované záznamy nebo jejich přepisy budou poté předloženy v badatelně.

Badatelna NFA se nachází v 2. patře areálu Konvikt v Bartolomějské 11, Praha 1.
Návštěvní dny: středa (11-20 hod.) a čtvrtek (9-18 hod.). Informaci o případném mimořádném uzavření badatelny zveřejní NFA na svých webových stránkách.

Badatelský řád Oddělení písemných archiválií ke stažení zde.

 

Badatelský řád Sekce audiovizuálních sbírek ke stažení zde.

Badatelský list Sekce audiovizuálních sbírek

Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení

Revers pro zápůjčku archiválií