Zpřístupnění

NFA nabízí zejména možnost využití českých (československých) filmů a filmových materiálů a materiálů soudobé dokumentace, včetně odborné spolupráce např. při vyhledávání osobností, tématické rešerše atd., zvláštní fond českých a zahraničních filmů pro projekce filmových klubů a občanských sdružení zabývajících se filmem, přístup ke sbírkám v rámci školních a výukových projekcí, případně jiné studijní a vědecké činnosti, odborné konzultace, popř. odborná spolupráce na českých i zahraničních projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových archiválií a vlastní ediční činnost NFA v oblasti audiovize. V souladu s platnou legislativou NFA zpřístupňuje i fondy filmových institucí, pozůstalosti, sbírky fotografií, plakátů, reklamních materiálů, titulkových a dialogových listin.

Obchodní činností s filmy v současnosti pokrýváme kolem 55% rozpočtu, jehož podstatnou část tvoří záchrana filmového dědictví.

Pro badatele
Rešerše ve sbírce
Prodej a výpůjčky