Restaurování

Národní filmový archiv začal s restaurováním jako všechny vyspělé archivy v šedesátých letech minulého století. Důvody pro tuto činnost souvisely se způsobem, jakým archivy vznikaly a jak vytvářely a postupně doplňovaly svoje sbírky. První archivy datují svou činnost od druhé poloviny třicátých let dvacátého století, tedy v době, kdy už zmizela velká část světové filmové produkce a kdy soukromí sběratelé stejně jako státní archivy neopomněli využít každou příležitost k získání jakéhokoli staršího filmu (hraného, dokumentárního, animovaného, zpravodajského aj.). Kopie a negativy byly většinou poškozené a neúplné, a tak archivy od jednoho titulu shromažďovaly i několik filmových materiálů. Tím se vytvořil předpoklad k úspěšné restaurátorské práci, která je ovšem finančně, prostorově i časově velmi náročná.

Vedle filmů NFA restauruje i filmové plakáty. Celkově jde o časově náročný a finančně nákladný proces. Plakáty jsou restaurovány individuálně dle způsobu a míry poškození (obnova sytosti barev, retuš, doplňování papíroviny apod.) včetně vyhotovení podrobné restaurátorské zprávy a fotodokumentace jednotlivých kroků „před a po“. Veškeré restaurátorské zásahy musejí být vratné.

Restaurování filmových plakátů a jednotlivých listů do velikosti A1 v NFA provádí akademický restaurátor (v současnosti je aktivita pozastavena do doby vybudování dílny v novém depozitáři), plakáty formátu většího než A1 restaurují externí akademické restaurátorky.

Prvním velkým restaurátorským projektem NFA bylo historické drama Svatý Václav z roku 1929 režiséra Jana S. Kolára. Restaurování tohoto filmu bylo mimořádně obtížné vzhledem k velkému počtu filmových materiálů, z nichž žádný nebyl úplný. Všechny musely být porovnány, aby mohla být sestavena původní dějová a kompoziční linie. Rovněž byly vybrány z těchto materiálů nejkvalitnější sekvence z technického hlediska (kvalita obrazu). Restaurátorské práce se uskutečnily na přelomu let 1969 – 1970 za účasti režiséra Jana S. Kolára a architekta Ludvíka Hradského.

Prvním zahraničním titulem, o jehož restaurování se zasloužili pracovníci NFA, byli Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires, Francie 1921, r. Henri-Diamant Berger). Restaurování filmu proběhlo v druhé polovině sedmdesátých let minulého století, dokončeno bylo v roce 1980.

V současné době se v NFA restaurování filmů věnují Jeanne Pommeau, Tereza Frodlová a Petra Korábová.

Výběrový seznam dalších restaurovaných filmových děl
(za jménem režiséra uvádíme rok dokončení restaurování filmové kopie):

české filmy
Erotikon, 1929, r. Gustav Machatý, 1993
Učitel orientálních jazyků, 1928, r. Jan S. Kolár, 2002
Cikáni, 1922, r. Karel Anton, 2000
Příchozí z temnot, 1921, r. Jan S. Kolár, 2009
Milenky starého kriminálníka, 1927, r. Svatopluk Innemann, 2009 – 2014

zahraniční filmy
Hrabě Monte Christo (Monte-Cristo), Francie 1928, r. Henri Fescourt, 1992
Poklad (Der Schatz), Německo 1923, r. G. W. Pabst, 1999
Pavouci (Die Spinnen), Německo 1919, r. Fritz Lang, 2001 a 2007
Toreador (Sangre y arena), Španělsko 1916, r. Vicente Blasco Ibañez, Max André, 1992
Vítr od moře (Wiatr od morza), Polsko 1930, r. Kazimierz Czyński, 2001
Feďův pes (Kaštanka), Sovětský svaz 1926, r. Olga Preobrežanskaja, 1995

Národní filmový archiv rovněž spolupracoval a spolupracuje na řadě projektů jiných archivů, a to především v rámci archivní organizace FIAF (Mezinárodní federace filmových archivů).