Restaurování

Národní filmový archiv začal s restaurováním jako všechny vyspělé archivy v šedesátých letech minulého století. Důvody pro tuto činnost souvisely se způsobem, jakým archivy vznikaly a jak vytvářely a postupně doplňovaly své sbírky. První archivy datují svou činnost od druhé poloviny třicátých let dvacátého století, tedy v době, kdy už zmizela velká část světové filmové produkce a kdy soukromí sběratelé stejně jako státní archivy neopomněli využít každou příležitost k získání jakéhokoli staršího filmu (hraného, dokumentárního, animovaného, zpravodajského aj.). Kopie a negativy byly často poškozené a neúplné, a tak archivy shromažďovaly i několik filmových materiálů od jednoho titulu. Tím se vytvořil předpoklad k úspěšné restaurátorské práci, která je ovšem finančně, odborně i časově velmi náročná.

Vedle filmů NFA restauruje i filmové plakáty. Plakáty jsou restaurovány podle způsobu a míry poškození (obnova sytosti barev, retuš, doplňování papíroviny apod.) včetně vyhotovení podrobné restaurátorské zprávy a fotodokumentace jednotlivých kroků „před a po“. Veškeré restaurátorské zásahy musejí být vratné.

Restaurování filmových plakátů a jednotlivých listů do velikosti A1 provádí restaurátor v NFA (tato činnost bude obnovena po vybudování dílny v novém depozitáři), plakáty formátu většího než A1 restaurují externí restaurátoři.

V oblasti klasického (fotochemického) restaurování filmů bylo prvním velkým projektem v NFA  historické drama Svatý Václav z roku 1929 režiséra Jana S. Kolára. Restaurování tohoto filmu bylo obtížné vzhledem k velkému počtu filmových materiálů, z nichž žádný nebyl úplný. Všechny musely být porovnány, aby mohla být sestavena původní dějová a kompoziční linie. Rovněž byly vybrány z těchto materiálů nejkvalitnější sekvence z technického hlediska (kvalita obrazu). Restaurátorské práce prováděl František Balšan na přelomu let 1969 – 1970 za účasti režiséra Jana S. Kolára a architekta Ludvíka Hradského.

Restaurování filmů je vždy týmovou prací a podílejí se na ní pracovníci několika oddělení NFA. V době, kdy archiv provádělo restaurování pouze fotochemickou cestou, byl hlavním spolupracovníkem kurátora – restaurátora vždy restaurátor – technik ve střižně. Po bývalém vedoucím laboratoří F. Balšanovi jím byla Zlatuše Chlastáková, následně Ingrid Tětková, v současnosti se technickým úkonům při restaurování věnuje hlavně Petra Korábová. Prací na různých projektech restaurování se účastní i vedoucí oddělení akvizice a archivace Jana Přikrylová. Do roku 2012 byla hlavní restaurátorkou NFA Blažena Urgošíková, některé projekty byly svěřeny dalším kurátorkám jako jsou Eva Pavlíková (Mečové tance) a Eva Urbanová (Býk z Olivery, O děvčicu, Dítě periferie, Dcerušky paní Petersenové). V současné době se restaurování fotochemickou cestou věnuje hlavně Jeanne Pommeau, která byla restaurátorkou filmů Příchozí z temnot a Bílý ráj, a pokračuje v letité spolupráci NFA s Janem Ledeckým na virážování a tónování novodobých filmových kopií historických filmů.

Od roku 2014 je v NFA realizován rozsáhlý projekt Digitální restaurování českého filmového dědictví. V rámci tohoto projektu restauroval tým NFA čtrnáct filmů resp. filmových programů, přičemž hlavní restaurátorské práce byly svěřeny Tereze Frodlové a Jeanne Pommeau. Všechny tyto práce se odehrály pomocí digitálních technologií. NFA tedy v současnosti pracuje paralelně na fotochemickém a digitálním restaurování.

 

Výběrový seznam filmů restaurovaných v NFA fotochemickou cestou (za jménem režiséra uvádíme rok dokončení restaurování):

České filmy:
Erotikon (1929, r. Gustav Machatý), 1993
Učitel orientálních jazyků (1928, r. Jan S. Kolár), 2002
Cikáni (1922, r. Karel Anton), 2000
Příchozí z temnot (1921, r. Jan S. Kolár), 2009
Milenky starého kriminálníka (1927, r. Svatopluk Innemann), 2009-2014
Dcerušky paní Petersenové (1927, r. Artur Reder), 2008-2010
Dítě periferie (1929, r. Václav Kubásek), 2012-2014

Bílý ráj (1924, r. Karel Lamač), 2016

Zahraniční filmy:
Hrabě Monte Christo (Monte-Cristo; Francie 1928, r. Henri Fescourt), 1992
Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires; Francie 1921, r. Henri-Diamant Berger), poč. 90. let

Poklad (Der Schatz; Německo 1923, r. Georg Wilhelm Pabst), 1999
Pavouci (Die Spinnen; Německo 1919, r. Fritz Lang), 2001 a 2007
Toreador (Sangre y arena; Španělsko 1916, r. Vicente Blasco Ibañez, Max André), 1992
Vítr od moře (Wiatr od morza; Polsko 1930, r. Kazimierz Czyński), 2001
Feďův pes (Kaštanka; Sovětský svaz 1926, r. Olga Preobrežanskaja), 1995
Býk z Olivery (Der Stier von Olivera; Německo, r. Erich Schönfelder, 1921), 1996

 

Filmy restaurované v rámci projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví:

Adéla ještě nevečeřela (1977)

Tři oříšky pro Popelku (1973)

Adelheid (1969, r. František Vláčil)

Případ pro začínajícího kata (1969, r. Pavel Juráček)

Postava k podpírání (1963, r. Pavel Juráček a Jan Schmid)

Starci na chmelu (1964, r. Ladislav Rychman)

Ikarie XB 1 (1963, r. Jindřich Polák)

Poslušně hlásím (1957, r. Karel Steklý)

Dobrý voják Švejk (1956, r. Karel Steklý)

Krakatit (1948, r. Otakar Vávra)

Špalíček (1947, r. Jiří Trnka)

Bílá nemoc (1937, r. Hugo Haas)

Ze soboty na neděli (1931, r. Gustav Machatý)

Takový je život (1929, r. Carl Junghans)

Filmy Jana Kříženeckého (1898-1908)

 

 

Vzhledem k rozsahu a charakteru svých sbírek Národní filmový archiv dlouhodobě spolupracuje na řadě restaurátorských projektů jiných archivů, především v rámci FIAF (Mezinárodní federace filmových archivů).