Ochrana

U nově získaného filmového materiálu je třeba rozhodnout o způsobu jeho budoucího zabezpečení. Na základě návrhů kurátorů, které zohledňují historický význam materiálu, míru jeho technického poškození a finanční náročnost potřebných prací, jsou filmy připravovány na kopírování, případně k dalším zásahům, nutným k jejich záchraně. U vzácných filmových děl české kinematografie oddělení navrhuje a provádí jejich restaurování, při kterém často intenzivně spolupracuje s kolegy ze zahraničních archivů.

Ochrana a zachování materiálů, které by mohly být nenávratně ztraceny v důsledku přirozeného rozkladu prudce hořlavého nitrátního podkladu, je jedním z hlavních a nejdůležitějších úkolů NFA. Z tohoto důvodu jsou filmy překopírovány na materiál s bezpečnou nehořlavou podložkou, buď acetátní a nebo nejmodernější polyesterovou.

Ve spolupráci s Filmovými laboratořemi ve Zlíně (Ateliéry Bonton Zlín a.s.) a Filmovými laboratořemi Barrandov probíhá zabezpečování jednotlivých titulů. Přednostně jsou zpracovávány materiály s hořlavou, nitrátní podložkou (používala se přibližně do roku 1960). V posledních letech se ročně vykopíruje zhruba 100 000 m nových materiálů.

Materiály určené na kopírování se připravují ve střižnách kde probíhá:
– kontrola technického stavu výchozího materiálu
– synchronizace negativu obrazu s negativem zvuku
– porovnání dvou a více materiálů
– doplnění (dokopírování) chybějících částí do výchozího materiálu
– doplnění chybějících titulků a mezititulků

Ve spolupráci oddělení archivace a akvizice a oddělení kurátorů jsou prováděny náročné rekonstrukce, opravy a doplňování jednotlivých filmových materiálů.

Veškeré nově vyrobené kopie jsou kontrolovány ve filmové projekci.
Na výrobu nových kopií či rozmnožovacích materiálů se vynakládají velké finanční prostředky.

Důležitá je i permanentní ochranná péče zajišťovaná v oddělení písemných archiválií. Archiválie v péči tohoto oddělení jsou uloženy v klimatizovaných depozitářích s regulovanou teplotou vzduchu a pravidelně sledovanou hodnotou relativní vlhkosti. Filmové plakáty do velikosti A1 procházejí při zpracování základní manuální a fyzikálně-chemickou očistou, následně jsou pak zabezpečeny fixací podlepením na plátno. Uvedené zásahy provádí akademický restaurátor. Nadstandardně poškozené plakáty se restaurují.

Starší analogové (gramofonové desky, magnetofonové pásky, audiokazety) a digitální (CD, DVD, DV, MiniDisc) zvukové nosiče vzniklé do roku 2004 jsou trvale uloženy v klimatizovaném depozitáři na Hradištku. Původní digitální záznamy (wav) a nově digitalizované či převzaté kopie (wav, mp3) jsou zároveň zálohovány na třech různých úložištích. Správná a pečlivá archivace a kontrolovaný způsob uložení je základem ochrany cenných materiálů.