Ochrana

U nově získaného filmového materiálu je třeba rozhodnout o způsobu jeho budoucího zabezpečení. Na základě návrhů kurátorů, které zohledňují historický význam materiálu, míru jeho technického poškození a finanční náročnost potřebných prací, jsou filmy připravovány na kopírování, případně k dalším zásahům, nutným k jejich prezervaci. U vzácných filmových děl české kinematografie oddělení kurátorů navrhuje a provádí jejich restaurování, při němž podle potřeby spolupracuje se zahraničními archivy.

Ochrana a zachování materiálů, které by mohly být nenávratně ztraceny v důsledku přirozeného rozkladu prudce hořlavého nitrátního podkladu, je jedním z hlavních a nejdůležitějších úkolů NFA. Z tohoto důvodu jsou filmy překopírovány na materiál s bezpečnou nehořlavou podložkou, buď acetátní a nebo nejmodernější polyesterovou.

Na výrobu nových kopií či rozmnožovacích materiálů se vynakládají velké finanční prostředky. Ve spolupráci s Filmovými laboratořemi ve Zlíně (Ateliéry Bonton Zlín a.s.) a Filmovými laboratořemi Barrandov probíhá zabezpečování jednotlivých titulů. Přednostně jsou zpracovávány materiály s hořlavou, nitrátní podložkou. V posledních letech se ročně vykopíruje zhruba 100 000 m nových materiálů.

Materiály určené ke kopírování se připravují ve střižnách, kde probíhá:
– kontrola technického stavu výchozího materiálu
– synchronizace negativu obrazu s negativem zvuku
– porovnání dvou a více materiálů
– doplnění (dokopírování) chybějících částí do výchozího materiálu
– doplnění chybějících titulků a mezititulků

Ve spolupráci oddělení archivace a akvizice a oddělení kurátorů jsou prováděny náročné rekonstrukce, opravy a doplňování jednotlivých filmových materiálů.

Veškeré nově vyrobené kopie jsou kontrolovány ve filmové projekci.
Archiválie v péči oddělení písemných archiválií jsou uloženy v klimatizovaných depozitářích s regulovanou teplotou vzduchu a pravidelně sledovanou hodnotou relativní vlhkosti, čímž jim je zajištěna permanentní ochranná péče. Filmové plakáty do velikosti A1 procházejí při zpracování základní manuální a fyzikálně-chemickou očistou, následně jsou pak zabezpečeny fixací podlepením na plátno. Uvedené zásahy provádí restaurátor. Nadstandardně poškozené plakáty se restaurují.

Zvukové nosiče, ať už analogové (gramofonové desky, magnetofonové pásky, audiokazety) nebo digitální (CD, DVD, DV, MiniDisc)  vzniklé do roku 2004, jsou trvale uloženy v klimatizovaném depozitáři na Hradištku. Původní digitální záznamy (wav) a nově digitalizované či převzaté kopie (wav, mp3) jsou zároveň zálohovány na třech různých úložištích. Správná a pečlivá archivace a kontrolovaný způsob uložení je základem ochrany cenných materiálů.