Péče o sbírky

Ochrana filmového dědictví je hlavní prioritou NFA. V letech 1965–2008 jsme kopírováním zabezpečili téměř 24 milionů metrů filmu na prudce hořlavém podkladu, od roku 2005 jsme do záchrany unikátních filmových materiálů investovali přes 70 milionů korun. V roce 2013 jsme začali budovat Digitální laboratoř pro uchování digitálních děl.
Oddělení písemných archiválií zajišťuje odbornou restaurátorskou péči pro písemné a obrazové archiválie spojené s filmovým dědictvím.
Stále pracujeme na rozšiřování sbírek, neváhejte nám proto nabídnout jakékoliv materiály, které se váží k filmu. Na uchování současné kinematografie pro budoucí generace myslí i zákon, který výrobcům ukládá nabídkovou povinnost.

shromažďování
zpracování
ochrana
restaurování