Výběrové řízení na pozici Ředitel / ředitelka Sekce audiovizuálních sbírek

Ředitel/ka Sekce audiovizuálních sbírek Národního filmového archivu (SAS) vede čtyři samostatná oddělení zabývající se akvizicí, archivací, digitalizací a digitální archivací, restaurováním, metadatovými popisy a kurátorskou prací a je přímo podřízený/á generálnímu řediteli. Ředitel/ka SAS bude pracovat na koncepčních úkolech jako je koncepce sbírkové péče, politika archivního zpracování a zpřístupňování sbírky a tvorba nového filmového katalogizačního systému.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání
 • praxe v managementu, v akademické nebo výzkumné sféře, v archivnictví, ve filmovém průmyslu apod.
 • manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce; odvaha, systematičnost, pečlivost, sociální kompetence; schopnost týmové i samostatné práce; schopnost zvládat stresové situace
 • úcta k filmovému dědictví a k oboru filmového archivnictví
 • spolehlivá znalost angličtiny, další jazyk výhodou 
 • morální bezúhonnost.

Nabízíme:

 • zajímavou práci ve stabilní a rozvíjející se instituci 
 • finanční ohodnocení ve 14. platové třídě s příplatkem za vedení a osobním ohodnocením dle výkonu
 • podporu vlastního odborného rozvoje, výzkumné a publikační činnosti, zapojení do mezinárodní komunity 
 • 5 týdnů dovolené, stravenky, služební telefon, zdravotní volno, rekreační středisko pro zaměstnance, karta Multisport, volný vstup do kina Ponrepo a jiných státních kulturních institucí
 • úvazek: 1,0

Požadované dokumenty:

 • osobní dotazník (ke stažení zde nebo jako příloha tohoto oznámení)
 • doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
 • vize rozvoje sekce audiovizuálních sbírek v kontextu Národního filmového archivu a podobných institucí (6 000−7 000 znaků)
 • profesní životopis
 • motivační dopis
 • dva doporučující dopisy nebo dvě reference
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání přihlášek k výběrovému řízení)
 • v nejbližším možném termínu bude požadován doklad o splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody
Uchazeči mohou požádat o konzultaci s vedením organizace.

Přihlášku k výběrovému řízení se všemi požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu Národní filmový archiv, Podatelna, Malešická 12, 130 00 Praha 3, nebo elektronicky na adresu katerina.urbanova@nfa.cz. Do předmětu prosím uveďte Ředitel/ka SAS

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústní části výběrového řízení, které proběhne v sídle Národního filmového archivu. Termín a přesné místo konání budou uchazečům včas oznámeny. 

V Praze 2. 12. 2019
Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu