Stáže v Národním filmovém archivu

Jsme státní příspěvková organizace ministerstva kultury. Naším posláním je pečovat o české filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. 

Aktuálně nabízíme dlouhodobé stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkováváme komplexní poznání naší práce i detailnější seznámení se s činností jednotlivých oddělení a intenzivnější zapojení ve vybraných aktivitách. Uvítáme každého, kdo se chce naučit něco nového nejen o činnosti paměťové instituce, ale také o chodu příspěvkové organizace. Zájemcům rádi vycházíme vstříc v individuálních plánech. 

Stáže probíhají na našich pracovištích v Praze (Malešická a Bartolomějská ulice), prostřednictvím home office, případně v našem depozitáři na Hradištku. Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od 3 týdnů do 3 měsíců s různou týdenní hodinovou dotací. Momentálně nabízíme stáže v těchto odděleních:

Obchodní oddělení
Obchodní oddělení má na starosti licencování všech českých audiovizuálních děl do roku 1993, prodej knih a nosičů z vydavatelství NFA a prodej plakátů. Při stáži se seznámíte detailněji s procesy při licencování děl do ČR i zahraničí a budete se z velké části podílet na inventurách plakátů, kazet a DVD. 

Oddělení filmografie a katalogizace
Filmografové a katalogizátoři vytváří sbírková metadata, která jsou naprosto nezbytná pro plnění poslání instituce. Při stáži se hlouběji seznámíte s interní databází a procesem tvorby obsahu a anotací k filmům, na kterých se budete také podílet, stejně jako na analýze odborných dokumentů. 

Profil stážistky / stážisty: student/ka min 2. ročníku filmové vědy, znalost Excelu

Oddělení kurátorů
Oddělení kurátorů se stará zejména o valorizaci sbírky. Při stáži se budete podílet na rešerších při bádání v části sbírky rané kinematografie a při práci na virážích, dále na zpracování a katalogizaci amatérské kinematografie a na rozhovorech a jejich přepisy v rámci orální historie. 

Profil stážistky / stážisty: student/ka filmové vědy a orální historie

Oddělení písemných archiválií
V tomto oddělení pečujeme o veškeré písemné archiválie náležicí k českému filmovému dědictví (reklamní materiály, písemné dokumenty, plakáty, pozůstalosti atd.). Při stáži se budete podílet na rešerších zejména pro digitální restaurování a spolupracovat na soupisech akvizic, readjustaci fotografií a podílet se na stěhování archivních souborů.

Digitální laboratoř
Digitální laboratoř se stará o veškerá digitální data. Při stáži budete asistovat při digitalizaci filmových materiálů, pracovat s databázemi a s daty v Google tabulkách. Dále se budete věnovat inventuře a kontrole filmů, pořizování záznamů z interních workshopů a následné postprodukci.

V případě zájmu či pro více informací kontaktujte naši HR Kateřinu Urbanovou na emailu katerina.urbanova@nfa.cz.