Ředitel/ka Sekce audiovizuálních sbírek

Ředitel/ka Sekce audiovizuálních sbírek Národního filmového archivu (SAS) řídí a koordinuje čtyři samostatná oddělení a je přímo podřízený/á generálnímu řediteli. Hlavními odbornými tématy jednotlivých oddělení jsou akvizice, archivace, digitalizace a digitální archivace, restaurování, metadatové popisy a kurátorská práce. Ředitel/ka SAS se bude podílet na koncepčních úkolech jako je koncepce sbírkové péče, politika archivního zpracování a zpřístupňování sbírky a spolupráce na tvorbě nového filmového katalogizačního systému.

Kvalifikační předpoklady:

• vysokoškolské vzdělání

• zkušenosti s vedením většího týmu lidí (cca 50) v akademické nebo výzkumné sféře, v archivnictví, ve filmovém průmyslu apod. minimálně 2 roky

• manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce; odvaha, systematičnost, pečlivost, sociální kompetence; schopnost týmové i samostatné práce; schopnost zvládat stresové situace

• úcta k filmovému dědictví a k oboru filmového archivnictví

• spolehlivá znalost angličtiny, další jazyk výhodou 

• morální bezúhonnost

Nabízíme:

• zajímavou práci ve stabilní a rozvíjející se instituci 

• finanční ohodnocení ve 14. platové třídě s příplatkem za vedení a osobním ohodnocením dle výkonu

• podporu vlastního odborného rozvoje, případně i výzkumné a publikační činnosti, zapojení do mezinárodní komunity 

• 5 týdnů dovolené, stravenky, služební telefon, zdravotní volno, rekreační středisko pro zaměstnance, karta Multisport, volný vstup do kina Ponrepo a jiných státních kulturních institucí

• úvazek: 1,0

Požadované dokumenty:

• doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání

• profesní životopis 

• motivační dopis

• dva doporučující dopisy nebo dvě reference

• platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání přihlášek k výběrovému řízení)

• v nejbližším možném termínu bude požadován doklad o splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Přihlášku k výběrovému řízení se všemi požadovanými dokumenty uchazeči doručí elektronicky na adresu barbora.bartakova@nfa.cz. Do předmětu prosím uveďte Ředitel/ka SAS

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústní části výběrového řízení, která proběhne v sídle Národního filmového archivu. Termín a přesné místo konání budou uchazečům včas oznámeny.