Nabídková a oznamovací povinnost

Národní filmový archiv pečuje nejen o archivní filmy. Na základě Zákona č. 496/2012 Sb., § 6 Nabídková povinnost a § 7 Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl (znění zákona zde) je naší úlohou také mapovat a shromažďovat současnou domácí filmovou produkci a distribuci a dále tak budovat sbírku českého filmového dědictví. Jednáme se všemi výrobci českých kinematografických děl o přijetí výsledků jejich práce do archivu a jejich uložení pro příští generace.

Výrobci a distributoři mají povinnost zaregistrovat svůj film do 60 dní od české premiéry a to prostřednictvím formuláře oznamovací a nabídkové povinnosti. Na emailovou adresu po odeslání formuláře automaticky přijde jedinečný odkaz na úložiště digitální laboratoře, kam bude mít distributor možnost po dobu 60 dní nahrát tiskoviny v elektronické podobě (literární scénář, námět, treatment, dialogovou listinu, plakát, fotosky, fotografie, štábovou listinu, seznam lokací popřípadě další propagační materiály) a splnit tak danou oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl.

Předání filmu (digitální kinematografii ukládáme ve formě distribučního DCP) je možné jak elektronicky skrze transferovou službu (na vyžádání poskytneme odkaz pro nahrání filmu), či skrze filmovou distribuci na pevném disku, který po uložení následně vrátíme. Pro oddělení písemných archiválií žádáme 3 výtisky plakátu a to poštou, kurýrní službou nebo osobním předáním.

O film, tiskoviny a propagační materiály v digitální podobě budeme bedlivě pečovat. Údaje, které shromažďujeme na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla, jsou částečně dostupné online jakožto součást Filmového přehledu, který naleznete na adrese www.filmovyprehled.cz.

Vaše pomoc je důležitá – jedině společně můžeme zajistit uchování českého filmového dědictví pro budoucnost.

Formulář nabídkové povinnosti: http://bit.ly/NFA_NOP

Adresa: Národní filmový archiv / Digitální laboratoř / Malešická 14, 130 00 Praha 3

Kontakt: Adéla Kudlová / adela.kudlova@nfa.cz / +420 733 359 591