Kontakty

Telefonní a e-mailové kontakty zaměstnanců NFA

— Sídlo a podatelna
— Vedení organizace
— Oddělení a zaměstnanci
— Adresy pracovišť a mapy

 

Sídlo a podatelna

 

Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3

Po-Pá 8:30-17:00

E e-podatelna@nfa.cz

IČO 00057266
DIČ CZ00057266

Datová schránka
Jméno účtu: NFA
ID: tg8i2zq
Typ: PO_REQ

Číslo účtu
POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!
83337011/0710
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

sekretariát NFA
Mgr. Martina Šťastná
E martina.stastna@nfa.cz
T 604 243 290

 

Vedení organizace

 

generální ředitel NFA
PhDr. Michal Bregant
michal.bregant@nfa.cz
kino Ponrepo / PR / Kreativní Evropa – Media / filmová výchova / Filmový přehled

ředitel/ka sekce ekonomických a správních agend
Anna Mohaplová
anna.mohaplova@nfa.cz
778 488 026
– sekretariát NFA / ekonomické oddělení / obchodní oddělení / správa a údržba budov / IT

ředitel/ka sekce audiovizuálních sbírek
– odd. filmových sbírek / odd. kurátorů / odd. filmografie a katalogizace / digitální laboratoř

ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek
Mgr. Katarína Gatialová
katarina.gatialova@nfa.cz
770 119 406
Knihovna NFA / oddělení písemných archiválií / oddělení podpory výzkumu / digitální kurátorství

 

Oddělení a zaměstnanci NFA

 

vrátnice Malešická
T 778 522 702

 

sekretariát 
Mgr. Martina Šťastná
martina.stastna@nfa.cz
604 243 290

obchodní oddělení
vedoucí MgA. Tomáš Žůrek
tomas.zurek@nfa.cz
778 487 857

distribuce do kin
Iva Žáková
778 745 532
iva.zakova@nfa.cz

PR
Veronika Bokšteflová
veronika.boksteflova@nfa.cz
778 522 709

personalistka
Zuzana Massabo
zuzana.massabo@nfa.cz
775 857 870

ekonomické oddělení
vedoucí Dagmar Pokorná
dagmar.pokorna@nfa.cz
778 487 861

IT oddělení
vedoucí Ing. Radek Holý
radek.holy@nfa.cz
775 856 920

oddělení digitálního kurátorství
vedoucí Ing. Michal Klodner Ph.D.
michal.klodner@nfa.cz
603 783 105

správa a údržba budov
vedoucí Marcela Zumrová
marcela.zumrova@nfa.cz
778 487 882

oddělení filmových sbírek
vedoucí Mgr. Jana Přikrylová
jana.prikrylova@nfa.cz
724 046 368

oddělení kurátorů
vedoucí MgA. Matěj Strnad
matej.strnad@nfa.cz
778 487 885

oddělení filmografie a katalogizace
vedoucí PhDr. Mgr. Ladislav Cubr, PhD.
ladislav.cubr@nfa.cz
770 184 507

nabídková povinnost
Adéla Kudlová
adela.kudlova@nfa.cz
733 359 591

digitální laboratoř
vedoucí BcA. Jonáš Svatoš
jonas.svatos@nfa.cz
602 603 910

filmová výchova
Bc. Ariana Horáčková
ariana.horackova@nfa.cz
778 522 729

Knihovna NFA
vedoucí Mgr. Pavla Janásková
pavla.janaskova@nfa.cz
778 522 710

oddělení písemných archiválií
vedoucí Mgr. Tomáš Lachman
tomas.lachman@nfa.cz
778 522 714

oddělení podpory výzkumu
vedoucí PhDr. Linda Šplíchalová
linda.splichalova@nfa.cz
778 488 014

kino Ponrepo
vedoucí MgA. David Havas
david.havas@nfa.cz
734 276 555

Filmový přehled
vedoucí Jan Křipač
jan.kripac@nfa.cz
778 522 707

Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
vedoucí Daniela Staníková
daniela.stanikova@kreativnievropa.cz
770 110 292

 

Adresy pracovišť a mapy

 

Pracoviště Malešická
Malešická 12 / 14, 130 00 Praha 3 (mapa)
– generální ředitel, sekretariát, obchodní oddělení, ekonomické oddělení, sekce audiovizuálních sbírek

Pracoviště Bartolomějská
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 (mapa)
– Ponrepo, Portál, sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací

Pracoviště Národní třída
Národní třída 28, 110 00 Praha 1 (mapa)
– Kancelář Kreativní Evropa – Media