Filmový přehled

Webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi FILMOVÝ PŘEHLED najdete na

www.filmovyprehled.cz

O historii časopisu Filmový přehled si přečtěte v tomto článku.