Vydáváme novou publikaci Digitální Kříženecký

6. 3. 2024

Vychází nová publikace z našeho vydavatelství, Digitální Kříženecký. Tato kolektivní monografie bude slavnostně uvedena 19. března v 19 hodin v kině Ponrepo,  tak přijďte. Kniha byla zařazena do širší nominace na na Magnesii Literu 2024 v kategorii Naučná literatura. Tři knihy z tohoto seznamu se dostanou do finální nominace, která bude oznámena ve čtvrtek 14. března. 

Kniha nese podtitul Nový život prvních českých filmů a vznikla na základě dlouholetého výzkumu, prezentace a kurátorství filmů Jana Kříženeckého z let 1898 až 1911 v nové digitální podobě. Součástí slavnostního uvedení knihy bude nejen promítání vybraných digitalizovaných filmů Jana Kříženeckého, ale také speciální fotochemická projekce z kinematografického přístroje bratří Lumièrových (Cinématographe), kterou si vezme na starost belgický archivář a restaurátor Jean-Pierre Verscheure  Úvodní řeč pronese editor knihy Jiří Anger, projekcí bude provázet kurátorka a restaurátorka Jeanne Pommeau.

Digitalizace původních nitrátních kopií a negativů první české snímky nejen zpřístupňuje, ale také otevírá mnohé otázky stran jejich minulosti i budoucnosti. Studie z oblasti filmové teorie, historie a archivnictví, které přináší uváděná kniha, zkoumají proměnlivou materiální podstatu filmů, jejich oběh napříč epochami, kontexty a médii, či možnosti, jak nově vzniklé digitální artefakty vystavovat nebo využívat pro umělecký výzkum. Publikace zahrnuje také rozsáhlou edici dokumentů, které se s Janem Kříženeckým a počátky české kinematografie pojí, a audiovizuální eseje, jež digitalizované artefakty rozkrývají tvořivou hrou s obrazy a zvuky.

Národní filmový archiv při příležitosti slavnostního uvedení knihy postupně zpřístupní na adrese krizenecky.nfa.cz i všechna dostupná digitální data ke Kříženeckého filmům. Tato data NFA uvolní pro další nekomerční užití, a to v nejvyšší dostupné kvalitě. Pro NFA jde o historicky a symbolicky významný krok ve zpřístupňování filmového dědictví.