Vyšla nová Iluminace 3/2023

17. 1. 2024

Co najdete uvnitř?

Josef Tichý: „The Victims Were Apparently Eaten“. Reflexe japonské estetiky a společnosti 90. let v trilogii Resident Evil (1996–1999)

Ondřej Táborský: Chůze velrybou. Imerzní výstavní design jako forma muzejní komunikace

Marek Danko – Petr Hasan – Lucie Hurtová: Decentralizace v české zestátněné kinematografii 1957–1962. Projev kulturní liberalizace, nebo snaha o zefektivnění práce?

Veronika Liptáková: Animovaný fi lm a pochybnosti kozmického veku. O skepticizme vo filmoch Václava Mergla: Laokoon, Krabi a Homunkulus

Izabella Füzi: Nation-Building Across Media: Lumière Films’ Intervention in the Hungarian Visual Sphere

Recenzujeme knihu Becky Bartlett "Badfilm: Incompetence, Intention and Failure".