Edice Poválečné československé nonfikční filmy na Filmovém přehledu

28. 11. 2023

Filmový přehled  zveřejnil na Kontextech novou edici Mezi traumatem a budováním. Poválečné československé nonfikční filmy. Její součástí jsou, jak už sám název napovídá, nonfikční filmy tematizující poválečnou obnovu Československa (týdeníky, dokumenty a hybridní propagační snímky), filmové anotace, ale také dobové články v tisku a několik audiovizuálních esejí.

Edici připravili Jiří Anger a Lucie Česálková, která je zároveň autorkou úvodní studie. Poválečné nonfikční filmy jsou zde řazeny do tří klíčových sekcí, reprezentujících průřez poválečnou nonfikční vizuální kulturou – Práce, Sudety a Ženy. Audiovizuální eseje, které dobové filmy doprovázejí, připravili studenti Katedry filmových studií FF UK. Vznikly jako součást  workshopu Digitální historiografie spolupořádaného s Jiřím Angerem.