Národní filmový archiv rozšiřuje spolupráci s MFDF Ji.hlava

12. 10. 2023

Národní filmový archiv opět podpoří Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, který se letos uskuteční v termínu 24. až 29. října. Jejich spolupráce bude v tomto roce probíhat hned na několika úrovních.

Národní filmový archiv spolupracoval s Ji.hlavou na přípravě filmů do Retrospektivy Václava Táborského, řada z nich byla k tomuto účelu digitalizována. Retrospektiva Průhledná bytost: Václav Táborský  představí jeho notoricky známé filmy (např. Zablácené město, Dovolená), ale i snímky zatím běžně neuváděné (např. Hodiny za volantem, Ty náš slone). To vše za osobní účasti Václava Táborského, který nedávno oslavil své 95. narozeniny v Kanadě, kde od roku 1968 trvale žije. Několik filmů Václava Táborského bude uvedeno i v přehledové sekci věnované československému filmovému fejetonu šedesátých let (specifickému dobovému „žánru“ dokumentárního filmu), do které Národní filmový archiv poskytl dvanáct krátkých filmů od různých autorů (např. od Jiřího Papouška, Radúze Činčery aj.). 

Do svého programu festival zařadil brazilský dokumentární film Divy veletoku Amazonky z roku 1918, který byl až do nedávné doby považován za nedochovaný. Bude uveden 27. října v rámci Světového dne audiovizuálního dědictví UNESCO. Tento dokument od Silvina Santose je klíčovým snímkem pro dějiny jihoamerického dokumentárního filmu, ale i koloniálním svědectvím, které nepřímo promlouvá o tom, co zamlčuje. Při své badatelské návštěvě v Národním filmovém archivu film identifikoval kurátor Jay Weissberg, načež toto zjištění potvrdila Cinemateca Brasileira. 

Významný podíl má Národní filmový archiv i na programu jihlavského festivalu Český rozhlas slaví 100 let mapujícího důležité milníky působení této instituce. Zapůjčil do něho dalších dvanáct filmů ze své sbírky.

Spolupráce probíhá také v rámci péče o český experimentální film a umění pohyblivého obrazu. Od letošního ročníku MFDF Ji.hlava mohou být snímky ze soutěžní přehlídky Fascinace: Exprmntl.cz uloženy ve sbírce Národního filmového archivu. Poskytnutím dlouhodobé péče chce archiv přispět k uchování a zpřístuňování děl, která se vymykají běžné distribuci, ale zároveň jsou součástí produkce pohyblivého obrazu v české audiovizi. V kině Ponrepo, které Národní filmový archiv provozuje, proběhnou následně 13. listopadu ozvěny soutěžního pásma Ji.hlavy Fascinace: Exprmntl.cz.