Nově identifikovaný film v Národním filmovém archivu uvede festival v Pordenone

9. 10. 2023

Festival němých filmů v Pordenone do svého programu zařadí brazilský dokumentární film Divy veletoku Amazonky z roku 1918, který byl až do nedávné doby považován za ztracený, a který se dochoval právě ve sbírce Národního filmového archivu. 

Při své badatelské návštěvě v Národním filmovém archivu tento dokument identifikoval kurátor Jay Weissberg, který je ředitelem festivalu Pordenone. Jeho zjištění následně potvrdila Cinemateca Brasileira. Divy veletoku Amazonky uvede festival v úterý 10. října ve 14.30 hod.

„Výjimečnost této události globálního významu dokládá i zájem zahraničních médií. Minulý víkend se této záležitosti věnoval například server The Guardian. Do naší instituce jezdí bádat i zahraniční  kurátoři a historici. A jak vidno, nese to své plody,” říká vedoucí kurátorů Národního filmového archivu Matěj Strnad. „Jde o výborný příklad toho, jak nezbytná je mezinárodní spolupráce pro zachování světového filmového dědictví,” dodává.

Dokument Divy veletoku Amazonky od Silvina Santose je klíčovým snímkem pro dějiny jihoamerického dokumentárního filmu, ale i koloniálním svědectvím, které nepřímo promlouvá o tom, co zamlčuje. Cinemateca Brasileira, která identifikaci filmu potvrdila, je institucí světového renomé, jež se aktuálně vzmáhá z téměř dokonané likvidace, o niž usilovala předchozí bolsonarovská administrativa. I proto je třeba, aby došlo k symbolickému navrácení tohoto filmu do země původu. Cinemateca Brasileira se ujme dalšího uvádění tohoto dokumentu, který obohatí o náležité kontexty a nabídne i jeho kritické čtení.

Festival v italském Pordenone probíhá od 7. do 14. října. Do svého programu zařadí celkem sedm filmů ze sbírky Národního filmového archivu: Hell Bent (John Ford, 1918), Blue Streak McCoy (Reeves Eason, 1920), The Fox (Robert Thorny, 1921), La Course des sergents de ville (1907), Rudi na záletech (E. A. Longen, 1911), Circe the Enchantress (Robert Z. Leonard, 1924) a Amazonas, maior rio do mondo (Silvino Santos, 1918).