Den rodinných filmů 2023 v Ponrepu

5. 10. 2023

Home Movie Day neboli Den rodinných filmů je mezinárodní akce, k níž se pravidelně připojuje i Národní filmový archiv, aby oslovil veřejnost ke spolupráci s profesionálními archiváři. Letos tuto událost spojil s oslavou stého výročí formátu 9,5 mm, který byl pro rodinné filmování typický. Své rodinné nebo amatérské filmy všech formátů můžete přinést do pražského kina Ponrepo 14. října od 15 hodin.

Den rodinných filmů zahájíme v kině Ponrepo projekcí animovaných pohádek na osmimilimetrovém filmu. Poté odborníci z Národního filmového archivu představí diváctvu dosavadní výsledky badatelského projektu ve dvou přednáškách; první se soustředí na historii Pathé-klubu, jednoho z prvních klubů kinoamatérů založeného v roce 1932, druhá upozorní na technické zvláštnosti Pathé systému, s nimiž se badatelé a badatelky setkali při detailním průzkumu filmového materiálu. Odpoledne zakončí pásmo autorských filmů (hraných a dokumentárních), které čeští filmaři natočili na 9,5mm film v letech 1925 až 1950. 

Home Movie Day probíhá ve více než dvaceti zemích Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. Podobně jako v jiných zemích je i naše kino otevřeno všem, kdo přinesou své rodinné nebo i jiné amatérské filmy různých formátů (8 mm, 9,5 mm, 16 mm). Pracovníci Národního filmového archivu přinesené materiály posoudí a pokud o to budou mít jejich majitelé zájem, některé z nich ještě týž den promítnou návštěvníkům kina. Zároveň seznámí příchozí se zásadami uchovávání amatérských filmů a péčí o ně. Dárci pak od Národního filmového archivu zdarma obdrží své filmy v digitální podobě, takže budou mít možnost si je kdykoliv promítnout a také distribuovat mezi rodinné příslušníky a přátele. Původní materiály od dárců budou zařazeny do sbírky rodinných filmů a bezpečně uloženy do depozitáře.