KVIFF uvede digitálně restaurovaný film Každý den odvahu

25. 4. 2023

Digitálně restaurovaný film Každý den odvahu režiséra Evalda Schorma z roku 1964 uvidí jako první diváci letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Bude zde uveden v sekci Návraty k pramenům.

Covečerní debut Evalda Schorma z roku 1964 patří k zásadním titulům československé nové vlny. Snímek podle scénáře Antonína Máši zcela novým způsobem nahlíží na morální krizi, jíž procházela generace lidí v období společenských změn, které nastaly po odsouzení stalinského kultu osobnosti.

Hlavní hrdina, strojírenský dělník Jarda patřil k mládežnickým úderníkům, kteří po vítězství komunistů v roce 1948 díky politické angažovanosti dosáhli významné kariéry. Změny politického kursu a nový vývoj společnosti však mladému muži přinášejí kruté vystřízlivění z falešných ideálů. Jarda není schopen se situaci přizpůsobit. Politická činnost, která znamenala ocenění a úspěch, a v níž spatřoval smysl života, se najednou stává zdrojem výsměchu a on se cítí zrazen. Společenská deziluze se propojuje s osobní „třicátnickou“ krizí, Jarda selhává jak v pracovním životě, tak partnerském vztahu s aranžérkou Věrou.

Provokativní dramatická studie člověka, jehož pokusy nalézt životní ukotvení končí fiaskem, se ve své době setkala se značnou nevolí establishmentu a dokonce přímým odsouzením tehdejšího komunistického prezidenta Novotného. Proto se snímek Každý den odvahu s Janem Kačerem a Janou Brejchovou v hlavních rolích dostal k divákům s ročním zpožděním. Dobová kritika je ale přijala nadšeně. Schormův snímek byl první, který se takto otevřeně dotkl hroutících se ideálů a roztrpčenosti generace, jež se cítila „podvedena historií“. Cena tuzemské kritiky však musela být pod tlakem oficiálních míst utajena.

Film, považovaný za jedno z nejrespektovanějších domácích děl 60. let, se následně dočkal vítězství na 19. MFF v Locarnu 1966 a získal cenu Zlatá ratolest na mezinárodní přehlídce nového filmu v italském Pesaru.

Film Každý den odvahu je dalším zřady oceňovaných českých filmů, digitálně restaurovaných z finančních darů manželů Milady a Eduarda Kučerových. Doposud byly takto digitálně rekonstruovány již čtyři desítky českých filmových titulů. Obnovené premiéry snímků, jejichž digitální obnovu manželé Kučerovi pomohli realizovat, uvádí MFF Karlovy Vary pravidelně v oficiálním programu a také v rámci specializované přehlídky KVIFF Classics.

Digitální restaurování filmu bylo realizováno ve společnostech UPP a Soundsquare a ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie v roce 2023. Zdrojem pro digitalizaci byly originální negativ obrazu a originální negativ zvuku uložené v Národním filmovém archivu.

Číst dále Skrýt