Světový den audiovizuálního dědictví

Termín 27. 10. 2023
Kategorie Akce
Místo Jinde

Světový den audiovizuálního dědictví 27. října je klíčovou iniciativou UNESCO a CCAAA, jejímž cílem je ocenit odborníky a instituce, které se zabývají uchováváním audiovizuálního dědictví pro budoucí generace. Filmové archivy na celém světě se každoročně v tento den spojují, aby oslavily svou práci akcemi, které upozorňují na zranitelnost cenných audiovizuálních  materiálů.

Audiovizuální materiály mohou vyprávět váš příběh, vaši pravdu a vaši přítomnost. Poskytují okno do světa, umožňují nám sledovat události, kterých se nemůžeme zúčastnit, slyšet hlasy z minulosti, které již nemohou mluvit, a vytvářet příběhy, které informují a baví. Poslechem zaznamenaných zvuků a pohledem na obrazy zachycené na filmu a videu můžeme nejen ocenit bohatství této kultury, ale také se z ní poučit.

Národní filmový archiv v Praze oslaví Světový den audiovizuálního dědictví 27. října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava promítáním nedávno identifikovaného brazilského dokumentárního filmu Divy veletoku Amazonky  z roku 1918. Úvodu k tomuto snímku se ujmou vedoucí kurátorů Národního filmového archivu Matěj Strnad a kurátorka Klára Trsková. Film Divy veletoku Amazonky, který byl považován za ztracený, natočil Silvino Santos a je klíčovým dílem pro dějiny jihoamerického filmu, ale také koloniálním svědectvím, které nepřímo vypovídá o tom, co skrývá. Kurátor Jay Weissberg z Festivalu němého filmu v Pordenone film identifikoval během své badatelské návštěvy Národního filmového archivu v Praze. Později tento nález potvrdila i Cinemateca Brasileira. V Jihlavě bude snímek promítnut s živým hudebním doprovodem.

Více o Světovém dni audiovizuálního dědictví ZDE.