Archiv v krátkosti

Termín 8. 6. 2023
Kategorie Film
Místo Kino Ponrepo
Čas 20:30

Máte zájem o akci? Kupte si vstupenky.

Koupit lístek

pásmo krátkých dokumentárních filmů / celkem 71 min. / 35 mm, DCP

úvodní slovo: Marián Hausner a Martin Kaňuch

Svět krátkého filmu bývá nejen nejpestřejší a nejbohatší vrstvou každého filmového archivu, ale také často opomíjenou periferií filmové tvorby. Na Slovensku byl nejvytrvalejším průzkumníkem této málo probádané „galaxie“ – fond slovenských krátkých filmů (do roku 1991; hraných, dokumentárních, animovaných a zpravodajských) čítá přibližně osm tisíc titulů – Pavel Branko, který v rozhovoru s režisérem Kurtem Goldbergerem prohlásil, že povinností krátkého filmu je být zajímavý: v otevřenosti myšlení, ve zkoušení možností techniky, filmového materiálu, triků a filmového zpracování. Krátkometrážní snímky bývaly pro režiséra na jedné straně zkouškou jeho schopností a loajality na cestě k tvorbě dlouhých filmů, pro mnohé však představovala nejideálnější formu filmové tvorby. Výběr filmů do tohoto pásma určovaly všechny výše zmíněné charakteristiky: volba zpracování v Uhrově filmu, využití širokoúhlého formátu v Kubenkově a Krásově artfilmu, v Uhrově i Kováčově filmu, Kupkovičova pozoruhodná hudební kompozice v Ohnivých řekách, suverenita vhledu do tradice dřevěného stavitelství v Andreánského filmu, zobrazení blízkosti „pekla“ a cyklů lidské existence v Kubenkově filmu a špetka sarkasmu v sebereflexi filmaře v Černákově filmu. Vybrané tituly jsou zajímavé nejen peripetiemi, které poznamenaly jejich vznik, ale i pozdějším archivním životem, kinodistribucí či festivalovým putováním.

Niekedy v novembri
r. Štefan Uher
1958 / 18 min.

Angkorvat
r. Vlado Kubenko
1959 / 11 min.

Ohnivé rieky
r. Ctibor Kováč
1965 / 11 min.

Vyrástli z dreva
r. Vojtech Andreánsky
1962 / 15 min.

Hr. Peklo
r. Vlado Kubenko
1967 / 13 min.

Vstup zakázaný!
r. Milan Černák
1961 / 3 min.