Stříž knihy – Česká škola střihové skladby

Termín 2. 5. 2023
Kategorie Uvedení knihy
Místo Kino Ponrepo
Čas 20:30

Katedra střihové skladby na pražské FAMU se spolu se svými pedagogy a absolventy stala kolébkou teorie a pedagogiky střihové skladby v Československé republice. Vychovala velké množství tvůrčích osobností (Drahomíra Vihanová, Josef Valušiak, Alois Fišárek, Jiří Brožek, Jan Daňhel atd.), které měly svůj neodmyslitelný a trvalý vliv na podobu české kinematografie. Tento málo zohledněný fakt si velmi dobře uvědomují studenti a pedagogové Katedry střihové skladby, kteří vám spolu s dalšími autory předkládají přítomnou kolektivní monografii Česká škola střihové skladby. Kniha tematicky propojuje teorii, pedagogiku i uměleckou praxi a po odborné stránce navazuje na stejnojmennou olomouckou konferenci z roku 2019. Svým zacílením, které rozšiřuje spektrum přednesených konferenčních příspěvků, míří k obohacení českého akademického prostředí o tematiku střihové skladby, která zde v uplynulých desetiletích citelně absentovala.
Vstup volný

Hypnexagogium
realizace: Michal Böhm
FAMU 2012 / 5 min. / 16 mm

Film všemi obory
sestřih a redakce: Jan Kučera
ČSR 1932 / 11 min. / 35 mm
živý hudební doprovod Georgije Bagdasarova

Mechanická poema
režie: Edgardo Díaz
střih: Juan Mora Catlett
ČSR 1973 / 4 min. / 35 mm