Ludmila
Novotná

O mně

Do NFA jsem nastoupila v roce 2015, do té doby jsem v knihovnictví pracovala jako vedoucí Místní lidové knihovny v Třebsíně. V Knihovně NFA se starám o rozsáhlé knihovní fondy v depozitáři na Hradištku. Úzce spolupracuji s výpůjčními službami v Praze, aby uživatelé knihovny dostali požadované publikace do studovny včas. Také se podílím na retrospektivním zpracování knih do databáze.