Kateřina
Urbanová

O mně

Po studiu psychologie jsem se věnovala klientské práci a managementu v oblasti nezisku a duševního zdraví. Na pozici HR manažerky v Národním filmovém archivu působím od roku 2018. Starám se o výběrová řízení, nastavuji a realizuji procesy péče o zaměstnance, provádím personální konzultace a zpětnovazební rozhovory a koordinuji interní vzdělávání a stáže. Především dbám na to, aby se u nás všem dobře pracovalo.

Chcete se k nám přidat? Prohlédněte si aktuálně nabízená pracovní místa nebo nabídku stáží.