Lucie
Hurtová

O mně

Po studiu archivnictví a pomocných věd historických na FF UK jsem v září 2011 nastoupila do NFA. Pracuji v depozitáři na Hradištku a kromě zpracování archivních fondů (osobních pozůstalostí a fondů filmových institucí) se věnuji rešerším v písemných archiváliích, inventurám a soupisům nových přírůstků. Pečuji také o sbírky plakátů a reklamních materiálů k českým i zahraničním filmům.