Luboš
Marek

O mně

Absolvoval jsem magisterský obor moderní trendy v archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2016 působím jako archivář v Oddělení písemných archiválií Národního filmového archivu, věnuji se zejména pořádání fondů z období zestátněné československé kinematografie a zpřístupňování archiválií pro badatele. Zaměřuji se též na výzkum a popularizaci historie tuzemské kinematografie, mým hlavním tématem je filmový průmysl na Podkarpatské Rusi v období první republiky. Své dílčí badatelské výstupy pravidelně publikuji. Osobně se s mnou můžete potkat například v badatelně NFA.