Alena
Šlingerová

O mně

Jsem filmová historička a kurátorka. Vystudovala jsem obory český jazyk a literatura a filmová věda. Od roku 2014 pracuji v Národním filmovém archivu. Nejprve jsem působila v Oddělení kurátorů, od roku 2017 pracuji v nově vzniklém Oddělení filmografie a katalogizace. Věnuji se katalogizačnímu zpracování českých a slovenských dokumentárních filmů od roku 1898 po současnost. Podílím se na rozšiřování, zabezpečení a zpřístupňování této části sbírky. Na dějiny české kinematografie soustřeďuji také vlastní výzkumnou činnost. Aktivně se účastním historických a uměnovědných konferencí, spolupracovala jsem na několika odborných monografiích a kritických vydáních českých filmů na DVD/BD, publikuji v oborových časopisech.