Jiří
Kutil

O mně

Vystudoval jsem obory Spisová a archivní služba a Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice. V roce 2014 jsem začal pracovat v Národním filmovém archivu na pozici archiváře v Oddělení písemných archiválií. Během svého působení v tomto oddělení jsem dále vystudoval obor Počítačová podpora v archivnictví na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2019 jsem přešel do Oddělení filmových sbírek. V rámci své činnosti spolupracuji na přípravě periodických kontrol a přírůstkování nových filmových materiálů, zajišťuji organizaci kontrol filmových materiálů určených k digitálnímu restaurování a vedu evidenci archiválií v programu PEvA II.