Vladimír
Opěla

O mně

Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor chemie-fyzika. Během studií jsem spoluzakládal filmový klub a stal se jedním z jeho lektorů. V roce 1965 jsem nastoupil do tehdejšího Československého filmového ústavu (dnes Národní filmový archiv) jako technik. Mým úkolem bylo vytvořit Technické oddělení, které je dnes Oddělením filmových sbírek.

Prostřednictvím vědeckého přístupu k filmovým sbírkám jsem zavedl pravidla pro jejich ochranu a restaurování. V roce 1969 jsem zahájil generální inventuru, při níž byly z nejrůznějších nevyhovujících objektů přivezeny a zkontrolovány veškeré filmové materiály. Mezi roky 1969 a 1974 jsem se podílel na výzkumu plísní a bakterií na filmovém materiálu a na obnovení procesů virážování a tónování.

V roce 1992 jsem se stal ředitelem Československého filmového ústavu, který jsem přetvořil na Národní filmový archiv. V současné době se v NFA zabývám hlavně přípravou stěhování barevných filmových materiálů do nového depozitáře.

Přispěl jsem k tomu, že v roce 2005 byl na zasedání UNESCO vyhlášen den 27. října Světovým dnem audiovizuálního dědictví. Řadu let jsem zastával vysoké funkce v Mezinárodní federaci filmových archivů FIAF.