Valerija
Judina

O mně

Vystudovala jsem archivnictví a pomocné vědy historické a historii se zaměřením na české dějiny v evropském kontextu na Univerzitě Karlově. Od roku 2017 pracuji v Oddělení písemných archiválií v Národním filmovém archivu, kde se věnuji pořádání nezpracovaných fondů, asistenci při průzkumu sbírky skleněných negativů, případně mě můžete potkat v badatelně NFA.