Anna
Doupovcová

O mně

V NFA jsem od roku 2015, kdy jsem začala působit v oddělení Filmového přehledu. Následně jsem při reorganizaci přešla do Oddělení filmografie a katalogizace, kde jsem se podílela na vývoji nástrojů pro zpracování rešeršních požadavků a také na katalogizaci filmů. Mou hlavní činností před odchodem na rodičovskou byla koordinace digitálního restaurování. V současnosti se v digitální laboratoři věnuji digitálním akvizicím.