Bohuš
Získal

  • Oddělení podpory výzkumu – odborný garant projektu Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací

  • +420603267959
  • bohus.ziskal@nfa.cz
  • Závišova 5, Praha 4

O mně

Během svého studia i praxe jsem se snažil sbírat zkušenosti v mnoha oblastech a institucích, zastával jsem technické, kreativní, manažerské a vědecké pozice a věnoval se i vzdělávání. Vždy mě zajímal audiovizuální obsah a práce s informacemi, asi nejvíce mých aktivit je spojeno s problematikou archivace digitálního obsahu, kde jsem se podílel na řešení řady lokálních i mezinárodních projektů (v rámci programů Culture2000, IST, NAKI aj). Mimo jiné jsem působil v České televizi, ve společnostech U.P.P., Visual Connection a Provys, dosud spolupracuji s CESNETem, Národním Muzeem a učím na Prague City University, kde vedu i závěrečné bakalářské a magisterské práce.