Depozit paměti: Video práce Miloše Šejna z let 1988–2022