Večer Filmu a doby: Lokální tvorba, světový ohlas – O současném stavu a podobách české animace