V hloubi noci / The Very Eye of Night + Araya / Araya