myslet filmem I: projekce

Anotace

myslet filmem I: projekce


 

Předfilm

režie: Jan Kulka

ČR 2016 / 20 min. / 16 mm

Předfilm je flicker film, studie fenoménu blikajícího světla. Abstraktní film ohledávající nejrůznější jevy spojené s rychlým střídáním světla a tmy. Využívá širokou škálu rytmických struktur a frekvencí, intenzity, interferencí či barevnosti a jejich vzájemných kombinací, které Pramítačka (Kulkův vlastnoručně vyrobený přístroj) umožňuje promítat.


 

Průpravná cvičení

režie: Jan Kulka

ČR 2016 / 25 min. / 16 mm

Průpravná cvičení jsou muybridgeovská studie pro Pramítačku, zkoumající zejména fenomén vzniku a rozpadu iluze pohybu a možnosti pookénkové reanimace filmového pásu v reálném čase. K tomu využívá nalezeného 16mm materiálu (found footage) ze starých školních filmů pro výuku tance, odkud přejal i svůj název. Podobně jako u Předfilmu jde o studii potenciálu využití komplexních snímkových frekvencí (na rozdíl od klasické metronomické kadence 24 políček za sekundu).


 

Hra na ohradu

realizace: Martin Ježek

scénář a dramaturgie: Lukáš Jiřička

zvuk a hudba: Robert Piotrowicz     

ČR 2010 (rev. 2023) / 28 min. / 35 mm

Výchozím materiálem pro „zviditelnění zvuku prostřednictvím tmy“ je tísnivý, existenciální text Stanislava Dvorského. Ježek vyšel z toho, že nejrelevantnější obrazy jsou obsaženy v našich představách. Základem díla je černý blank, záblesk a tma v sále – diváci jsou převážně ve tmě, obklopeni zvukem. Zrevidovaná a doplněná verze z roku 2023 připouští poprvé do hry i barevný film. Živé provedení pro dva 35mm projektory, 18 smyček a čtyřkanálový zvuk.


 

Součástí večera bude debata s Janem Kulkou a Martinem Ježkem moderovaná Jiřím Angerem.

 

TRIGGER WARNING: Součástí projekce jsou také blikající sekvence.

Číst dále