FAQ (Často kladené otázky)

 • Máte zájem o zapůjčení filmového nebo nefilmového materiálu, ale neznáte přesný název? Připravujete tematický cyklus a máte k dispozici pouze klíčová slova?

Váš požadavek společně s klíčovými slovy předáme filmovým kurátorům sbírek, kteří za poplatek provedou rešerši, tj. zjistí, zda je požadovaný materiál součásti sbírek NFA a jaká je jeho technická dostupnost.  Zadáním pro rešerši je konkrétní filmový titul či téma, tj. popis materiálu, o který máte zájem. Tématem pro rešerši může být téměř cokoli – osobnost, místo, děj, historická událost apod. Informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 2. zde.

 

 • Je možné si filmové materiály ze sbírek NFA prohlédnout?

Pokud je Vámi požadovaný titul již digitalizovaný, pošleme Vám e-mailem odkaz na náhledové video. V případě, že máme film k dispozici pouze na filmové kopii, je zákazníkům snímek promítnut za asistence pracovníka technického oddělení na střihacím stole nebo v projekčním sále. Tyto služby jsou zpoplatněny, informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 2. zde.

 

 • Jaká je výše poplatku za poskytnutí souhlasu s užitím materiálů?

Při stanovení ceny za poskytnutí práv či souhlasu s užitím materiálů NFA jsou rozhodující údaje o způsobu šíření materiálů nebo díla, ve kterém jsou materiály užity, tj.: požadovaný typ práv (TV, DVD, kinodistribuce, jednorázové veřejné projekce, užití na výstavě atd.), teritorium, výše nákladů, časový rozsah požadované licence, počet repríz vysílání či projekcí apod. Informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 1.  Ceník

 

 • Poskytuje NFA materiály včetně autorských práv?

NFA má uzavřenou rámcovou smlouvu s agenturou DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, o.s., na základě které může koncovým zákazníkům poskytovat v některých případech i autorská práva . Jedná se však pouze o audiovizuální díla a díla audiovizuálně užitá, jejichž autoři jsou zastupováni DILIA, případně jejichž dědicové majetkových autorských práv jsou zastupováni DILIA.

 

 

 • Jakým způsobem je poskytnutí materiálů ze strany NFA právně ošetřeno?

Poskytnuti souhlasu s užitím je ze strany NFA ošetřeno smluvně. Jedná-li se o poskytnutí materiálů výhradně pro studijní účely, je nutný podpis čestného prohlášení zákazníka.

 

 • Pokud je vybraný materiál dostupný pouze na filmové kopii je možné materiál prostřednictvím NFA zdigitalizovat?

NFA nedisponuje vlastním přepisovým pracovištěm filmových materiálů. Materiály se přepisují v externím přepisovém studiu. Je třeba počítat s určitým časovým intervalem (min. 14 dnů) potřebným k technickému a logistickému zajištění přepisu. Informace o cenách naleznete v ceníku NFA v bodě 2. zde.

 

 • Jakým způsobem je možné uhradit NFA poplatek za poskytnuté služby?

Za poskytnutou službu Vám bude ze strany NFA vystavena faktura a následně zaslána poštou na adresu uvedenou ve smlouvě či čestném prohlášení. V případě dlouhodobějších projektů mohou být tyto náklady fakturovány průběžně.

 

 • Jaké druhy nosičů NFA poskytuje?

NFA poskytuje – filmové kopie (35mm, 16mm) i digitální nosiče (DVD, BD, DCP). Dostupnost nosiče u vybraného titulu prosím konzultujte se zástupci Obchodního oddělení. Kontakty zde.

 

 • Máte zájem o český film vyrobený do roku 1991?

Kontaktujte zástupce Obchodního oddělení. Kontakty zde.

 

 • Máte zájem o český film vyrobený po roce 1991?

Obraťte se na soukromé producenty či držitele práv.

 

 • Spravuje NFA také filmy zahraniční produkce?

S výjimkou několika málo titulů, kterých seznam naleznete zde. NFA nemá k zahraničním titulům práva a nemůže je tedy poskytnout.

 

 

 • Plánujete veřejnou projekci v České republice?

Kontaktujte Ivu Žákovou, iva.zakova@nfa.cz, tel.: +420 778 745 532, nebo použijte Online formulář

 

 • Máte zájem o materiály ze sbírek NFA na území Slovenské republiky?

Na území Slovenské republiky NFA poskytuje své služby (kinodistribuce, zapůjčování filmových i nefilmových materiálů pro výstavy, publikace a pod) za zvýhodněných cenových podmínek. V případě zájmu kontaktujte Ivu Žákovou, iva.zakova@nfa.cz, tel.: +420 778 745 532, nebo Zuzanu Štefunkovou, zuzana.stefunkova@nfa.cz, tel.:+ 420 778 487 855.

 

 • Máte zájem o materiály ze sbírek NFA v zahraničí mimo Slovenskou republiku?

Kontaktujte vedoucího obchodního oddělení Tomáše Žůrka, tomas.zurek@nfa.cz, tel.:+420 778 487 857.