Program

Today (Change)
 • Tu 17/09

  Feral

  Directed by → Jiří Holba
  ČR 2018 / English friendly / 72 min. / HD

  Cena Andreje „Nikolaje“ Stankoviče 2019

  Charlie Soukup je undergroundový písničkář a signatář Charty 77. Na začátku osmdesátých let emigroval. Posledních několik desítek let žije osaměle v australské divočině jako poustevník a buddhista. Dokumentarista Jiří Holba ho vyhledal na rozsáhlém pozemku v buši, kde si Soukup buduje tajné přístřešky a žije stranou civilizace. Celý snímek natočil sám přímo na místě a zachytil v něm spontánní rozhovory a situace, ve kterých nechává naplno působit Soukupovo svérázné charisma. Série monologů vyznívá jako svým způsobem strhující proud řeči na hraně blouznivosti a pronikavých životních postřehů.
  „Zajímá mne film jako báseň, jako dotek života, mávnutí kouzelného proutku, náhlé vzplanutí jiskry v nekonečné tmě, rozluštění hlavolamu. Bez začátku, bez konce, vše v jednolitém prostoru. A láska.“
  Jiří Holba

  Projekce za účasti režiséra a Charlieho Soukupa.


  Orphée

  Directed by → Jean Cocteau
  Czech title → Orfeus
  Francie 1949 / CZT / 87 min. / 35mm
  Cast → Jean Marais, Maria Casaresová, François Périer, Jean-Pierre Melville, Jean-Pierre Mocky, Jaques Doniol-Valcroze

  Mýtus o Orfeovi, přenesený z antiky do poloviny racionalistického 20. století.
  „Nikdo nemůže věřit v slavného básníka, jehož jméno by si autor vymyslel. Potřeboval jsem pěvce z pověsti, pěvce pěvců. Toho z Thrákie. A jeho dobrodružství je tak krásné, že by nemělo smysl, hledat jiné.
  Tři základní témata Orfea jsou:
  1. nekončící smrti, jimiž musí básník projít, aby se stal tím, „čím je on sám a co změní jen věčnost“ (Mallarmé).
  2. problém nesmrtelnosti: postava znázorňující Orfeovu Smrt se obětuje, dá se v plen, aby učinila básníka nesmrtelným.
  3. zrcadla: vidíme se v nich stárnout. Sbližují nás se smrtí.“
  Jean Cocteau

 • Program for the whole month – September 2019